Ma délelőtt fél 11-kor köszönt ránk a Telihold, melynek ébresztő energiája egész nap tart.

Természetesen ebben az időpont fizikailag már többnyire ébren vagyunk. Másfajta ébresztés ez, a lélek és a tudat szintjén.

A Telihold mindig egyfajta feszítő energiát hordoz, mely valamilyen tekintetben a kiteljesedésre inspirál. Vonatkozása attól függ, milyen csillagképi környezetben van.

A Telihold, vagyis a Nap és a Hold szembenállása a polaritás feszültségét hozza felszínre bennünk, ami abból adódik, hogy evilágra érkezésünkkor az EGYségből KÉTségbe estünk.

Az elszakadás, a lehasadás, az elidegenedés ősérzését aktiválja ez az emberben, ami minden félelem alapja itt a földi életben.

Egészen addig van ez így, míg vissza nem találunk a forráshoz, rá nem ébredünk, hogy a kettősségek világa nem az ellentétekről szól, hanem arról hogy az egység, ami már önmagában teljes, megtöbbszörözze önnön magát. Ennek a megtöbbszöröződésnek vagyunk részei mindannyian, úgy, hogy magunkban hordozzuk a forrását, a fényét.

Egészen addig tud bennünk aktiválódni az elszeparálódás érzéséből adódó ősfélelem, amíg rá nem jövünk, hogy az eredője és a következménye is vagyunk az Isteni energiának. Hogy nem lehasadtunk arról és kiszolgáltatódtunk neki, hanem magunkban hordozzuk, mégpedig a fizikai életben való kiteljesedésünk kulcsaként. Hiszen önvalónkban mindigis teljesek vagyunk, ám ezt csak éber tudattal ismerjük fel.

Erre ébreszt a mai Telihold, melynek különlegessége, hogy az inspirációs energiákat mozgósító mindkét égitest, azaz a Nap és a Hold a Tejúton, az Istenek útján halad. Ebből adódóan egyfajta rezgésszint emelkedést támogatnak bennünk csengő energiájukkal, ami segíti az önvalónkra, teremtő lényünkre való eszmélést. Azaz a felébredést abból az álomból, amiben az alvó tudatú ember azt éli meg, hogy valójában teljesen egyedül van a világban, mélyen igazából elidegenedett…

Ha ilyen érzések jelennek meg ma a lelkedben, ismerd fel, ez annak a jele, hogy készen vagy a felébredésre, az önvalódra ébredésre 🙂 Éppen ezt ösztönzi a délelőtti Telihold.

A Hold ma a Kígyótartó csillagképben van a Tejúton, ami azt jelenti, hogy lelkünk az örökké ébrenlévő ŐSNŐI energiák gyógyító fénytengerében fürdőzik és teljesedik ki. Míg a vele szembenálló Nap éppen a Nimród csillagkép fölött, Nimród koronájaként ragyog. Mi ez, ha nem a ŐSFÉRFI energiák megkoronázása, vagyis az arra való ráébredés, hogy sorsunk királyai vagyunk.

Ma arra ébreszt a kozmikus idő minősége a Telihold által, hogy sehova sem kell eljutnod, sehova sem kell fejlődnöd ahhoz, hogy Isteni önvalódként éld az életed, hiszen ez a teljesség vagy valójában.

Amikor erre ráeszmélsz, úgy tudod tapasztalni az életet itt a poláris világban, hogy megszűnik a kettősség elidegenítő illúziója, és ezáltal a szenvedés érzése.

S mihelyst ez megszűnt, azt tapasztalod, hogy uralod mindazt, aminek megélését vállaltad ebben az életben (Nimród) és kezedben tartva kígyóerőidet – szexualitás teremtő ereje, tisztaság, bölcsesség és megújulás – varázsolni vagy képes és működtetni tudod a KÍGYÓgyulás művészetét (Kígyótartó).

 

GYERE A HOLLÓKŐI CSILLAGLESRE és fedezd fel a Csillagok üzenetét személyes életedben a szabad Ég alatt 🙂

Azáltal, hogy összekapcsolódsz a csillagokkal és a bolygókkal, felébreszted a benned lévő energiákat, és el tudod kezdeni úgy működtetni azokat, hogy valóban segítsék az életedet…

A mennybolt fényüzenetei rólunk, a kapcsolatainkról, a sorsunkról szólnak és ott van bennük minden földi kihívás megoldása.

Részletek itt: https://www.sziebigtimea.hu/?p=1897

ÉG-SZERetettel 🙂

Sziebig Tímea